Hukuki Çeviri

Hukuki çeviri, diğer herhangi bir çeviri çalışması gibi, kaynak dilin hedef dil ile değiştirilmesidir. Ancak hukuki çeviri farklıdır çünkü hukuk kültüre bağlıdır. Kaynak belgenin kaynaklandığı ülkede geçerli olan yasal sistem içerisindeki içerik ve terimleri kullanır. Dünya daha küreselleştikçe, hukuki çeviri ihtiyacı da artmaktadır.

Dil engellerinin yanı sıra, hukuk sistemlerindeki farklılıklar hukuk çevirisini çok karmaşık hale getirmektedir. İlgili ülkenin resmi dilini kullanmak için hukuki çeviri gereklidir, bu nedenle çok çeşitli metinleri kapsar. Kimlik belgeleri, finansal belgeler, resmi raporlar, transkriptler, dosyalanmış patentler, emsaller ve yasal kararlar ve tanık ifadeleri olabilir. Göçmenlik belgeleri, dava belgeleri, esas sözleşme, vasiyetnameler ve vakıflar için de hukuki tercüme gerekmektedir. Her ülkenin yasal çevirmenler için kendi düzenlemeleri vardır. Birçok ülkede, yasal çevirmenlerin iş ve hukuk çevirisi konularında derecesi olmalıdır. Laik ve dini hukuk arasında açık bir ayrımın olduğu ülkeler vardır. Ancak diğer ülkelerde, bu iki yasa açıkça ayrılmamıştır. Örneğin; Suudi Arabistan’da, ülkenin hukuk sistemi büyük ölçüde İslam yasaları etrafında örgütlenmiştir, ancak hükümet ülkenin küresel ticarette önemli bir oyuncu olma arzusu nedeniyle bazı laik kodlar da eklemiştir. Fas ise Fransız hukuku ile İslam hukuku birleşiminin yasal bir sistemine sahiptir. Arjantin ve Brezilya’da yasal çevirmenlerin devlet tarafından onaylanması gerekir. Hollanda, İsveç ve İspanya gibi ülkeler, çevirmenlerin yasal yemin etmesini ister. Ayrıca, iyi uygulama ve yeterliliklerini sağlamak için düzenli olarak incelenir. Ayrıca merkezi olarak düzenlenirler. Ancak İtalya’da, tüm yasal çeviriler profesyonel bir hukukçu tarafından onaylanmalı / noter tasdik edilmelidir. Durum Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler’de farklıdır. Bu iki ülke, ​ hukuki çevirmenlerin akreditasyonu konusunda çok katı değildir . Birçok dil hizmeti sağlayıcısı (LSP), istemci tarafından istenirse doğruluk sertifikaları sağlar. Bazıları akreditasyonu belirtmek için üyelik ve nitelikler sunan ticaret derneklerine ve bağımsız organlara katılır. Ayrıca kalite ölçütü olarak da kullanılır.

Hukuki Tercümeyi Farklı Kılan Nedir?

Belirtildiği gibi, belge çevirisinin en karmaşık biçimlerinden biridir. Ne kadar küçük olursa olsun, tercüme edilen belgenin hükümsüz olabileceğinden, yanlış çevirilerde, belirsizlikte veya yanlış
yorumlamada hukuki çeviride yeri yoktur. Ayrıca, basit bir hatadan bile kaynaklanabilecek büyük yasal ve finansal komplikasyonlar vardır.
Hukuki çevirinin karmaşıklığına ek olarak, kültürel faktörler ve dil farkı ile birlikte benzersiz bir terminolojisi vardır. Hukuki çeviride, sadece bir kelimeyi başka bir kelimeyle değiştirmekle ilgili değildir. Çevirmen, yasal kavramları başka bir dile aktarmalıdır. Yasal ifadeler ve geleneklerdeki farklılık nedeniyle, çevirmen hedef yargı alanında hangi dilin kullanılacağına çok açık olmalıdır. Yasal metinde belirli bir dil türü vardır ve bir yargıç veya avukat yanlış kelimelerin kullanıldığını görürse, çevirinin tamamına artık güvenilmeyebilir. Ayrıca, çevirmen yasalçevirinin amacına uygun olmalıdır. Yasal olarak bağlayıcı yasal ve kamu tüketimi için yasal çeviri arasında bir fark vardır. Yasal metne aşina olan herkes, hukukçunun sözcük olduğunu anlayacaktır. Bazı yabancı diller gibi bir çevirmenin pasif bir sesi aktif bir sese çevirmesi zor olduğu durumlar yaşanabilmektedir.

CEVİRİ SEPETİ

cevirisepeti.net bir Eylül Çeviri girişimidir. Eylül Çeviri San. Tic.ve Ltd. şirketi sekörde 29. yılındadır.

Eylül Çeviri Türk Tercüme sektörünün öncü firmalarından olup 150 kadrolu, 400 freelance çalışanımız mevcuttur.

DEVAMI

Türkiye Noterler Birliği

Türkiye Noterler Birliği Kayıtlı Tercüme Platformu

Site Dilleri

Türkçe Türkçe | English English

Gizlilik Sözleşmesi

WHATSAPP

(850) 532 19 90

Telefon: 0 (850) 532 19 90

MESAJ GÖNDER